Hvorfor blir man aldri fornøyd?

Hvorfor blir man aldri fornøyd? Dette er en tanke som hyppig ankommer de mange millioner menneskers tanker fra tid til annen. Ideen om at alt som trengs er en litt mer privligert stilling, eller en litt høyere lønn for å bli fornøyd kommer enn sjeldent unna. Med denne teksten er planen å gi folk innsyn i, samt løse en felles tanke […]

Continue Reading

Hvordan skrive for å bli forstått?

For de fleste av oss vil vi komponere en tekst eller mail på følgende måte; Vi begynner med å forklare hva det skal handle om. Deretter forklare vårt syn på innholdet, som til slutt oppsummeres til en forkortet versjon. Men finnes det egentlig en mer effektive måte? I innlegget “For å skrive godt må man ha en god tanke og vite […]

Continue Reading

Hvorfor salg er en perfekt start på karrieren!

Hva skal jeg jobbe med etter endt studie? Og hva passer meg? Dette er spørsmål en ofte møter som student, men er det egentlig så vanskelig ..?  Som en student i dagens prestasjons pregede samfunn, forekommer det ofte diskusjoner rundt temaet: Hva man skal jobbe med etter endt studie, og hvilken type jobb enn burde søke etter. Personlig har jeg jobbet […]

Continue Reading