Samfunns evolusjonen som praktiserer to fluer i en smekk

Verden forandrer seg raskere enn noen gang opplevd, og arbeidsplasser forsvinner i et rykende tempo. Omverden sliter med omstilling så vell som anskaffelsen av tilpassings evnen behøvd for en slik sci-fiction basert fremtid. Tanker som dette er hva som fører til spørsmålet hvem erstattes av gratis arbeidskraft og hvem får bli med på morroa?     

I dagens samfunn ser vi drastiske endringer i alt fra levestil til produksjon av produkter. Et prakt eksempel her er mat utvinningen hvor det aldri har blitt fremstilt mer mat på mindre ressurser enn hva vi får til i dag. Byggeindustrien er her ikke et unntak og påvirkes i stor grad av hva den Tyske forbundskansler Angela Merkel definerer som den fjerde industrielle revolusjonen, nemlig automatiseringen, robotifiseringen og de nye forretningsmodelleneAldri har arbeidsprosesser og innovative løsninger blitt utført og utarbeidet i det kolossale tempo vi står ovenfor i dagens industri samfunn. Her angripes bedrift så vell som den ansatte med krav om omstilling og økt produktivitet. Den ene blue collar stillingen ryker etter den andre i maskinens og konsernets favør, ja her skal det rakes det enn rake kan.

 

Vi ser tydlige endringer i bedrifters infrastruktur hvor oppgaver tidligere utført av mellom ledere og de så kalte white collar stillingene nå ligger i hendene til de teknologiske innovasjonene enn for tjue år siden bare kunne drømme om.

 

 

I byggbransjen ser vi maskiner som produserer ferdige, innflyttings klare hus opptil flere ganger så effektivt som hva titalls arbeidere har prestert å få til tidligere. Det er her vi opplever den fjerde industrielle revolusjons ytterligere påvirkning med fremgang og revolusjonerende utfall på flere fronter. Dette er hva det menes med to fluer i en smekk prinsippet, altså et gjennombrudd på flere felt. Ikke bare ferdig stilles huset raskere en noen gang erfart, men det er tryggere da det kun er maskiner i arbeid i samspill med fullt realistiske arbeidsdager på par og tjue timer. Alle former for lønninger og andre arbeidstaker utgifter vil også reduseres i den grad at de elimineres. I dag bevitner vi stør grad av backshoring en tidligere da fabrikker velger å flytte produksjonen hjemover for å ha alt på et sted. Her favoritiseres 3D printere og moderne teknologi fremfor for fysisk, mennskelig arbeidskraft.

 

Fler og fler prøver å tvinne hjernen  rundt hva slags effekt all denne endringen har på fremtiden vår. Vil vi til slutt ende opp i en verden med det største klasse skille noen gang? Her med sky høy arbeidsledighet og fattigdom veg i veg med de globalt utbredte virksomhetene som godter seg med gratis arbeidskraft og nuller på kontoen så langt øye kan se? Det eneste som er sikkert og vist er at det vil være større behov for innovasjon på arbeidsplassen enn opplevde tidligere. Samtidig som omverden raskere må kunne omstille seg etter de nye endringene slik at vi best mulig sikrer oss mot de fatale problemstillingene verden eventuelt stå ovenfor om bare få år.

 

(www.dagensperspektiv.no/synspunkt/tor-wallin-andreassen/slik-blir-den-4-industrielle-revolusjon).