Hvordan skrive for å bli forstått?

For de fleste av oss vil vi komponere en tekst eller mail på følgende måte; Vi begynner med å forklare hva det skal handle om. Deretter forklare vårt syn på innholdet, som til slutt oppsummeres til en forkortet versjon. Men finnes det egentlig en mer effektive måte?

I innlegget “For å skrive godt må man ha en god tanke og vite hvem man skriver til” skrevet av Jazzcode’s egne Carl Størmer finner vi en interresant diskusjon om hvorfor ordplassering er viktigere en ordpresisjon. Størmer begrunner her sin påstand med fakta tilegnet av George Gopen, som er en dominerende tenker på hvordan å foredle tekst. Gopen forklarer det hele slik:

 

“For at leseren skal forstå hva skribenten sier, må skribenten forstå hva leseren trenger”

 

Med dette tolker jeg hans utsagn slik at den som skriver en tekst trenger struktur. Ikke for sin egendel, men for leseren sin. Så derfor med utgangspunkt i det ovennevnte trekkes vi nærmere en bok skrevet av Barbara Minto. Hvor det i boken forekommer et spennende tema knytte til tekst formidling kaldt Pyramide Prinsippet. I likhet med navnet baseres teknikken på en pyramide av logikk der vi på toppen finner hoved anbefalingene, med redusert fokus i det vi beveger oss nedover i pyramiden.

 

Pyramide prinsippet er å forstå hvordan skrive slik at folk forstår deg. Prinsippet innehaver nyttige teknikker for å utvikle å fremlegge komplekse budskap. Dette er relevant for alle former for kommunikasjon og markedsføring.”

 

Kort og godt oppfattes pyramide prinsippet som en metode for effektivt å kommunisere et budskap i form av tekst. Her kan formålet være alt fra å overtale en arbeidsgiver til å velge akkurat deg, eller å selge inn din ide til en potensiell investor.

En grunnleggende logikken bak pyramide prinsippet vil være å alltid fronte det viktigste i teksten først. Dette er for å informere leseren med den viktigste informasjonen først slik at det dannes en struktur som folk finner rasjonell og overbevisende. Teorien støttes fra tanken om at hver påstand er ledsaget av støttende fakta lenger ned i teksten, da dette skal berike leseren mest mulig på kortest mulig tid.

 

Et rammeverk

Prinsippet oppfattes som et rammeverk som bidrar til å gjøre ditt argument meget attraktivt for en rasjonell tenker. Det begynner med å skissere situasjonen, eller tingenes tilstand. For så å fastslå hva som forandres for å gjøre ting mer komplisert i den kommende fasen kalt komplikasjoner. I den tredje fasen finner vi  Spørsmålet som er der en setter seg inn i hva situasjonen og komplikasjonen faktisk spør om.

Til slutt for det avsluttende steget forekommer svaret som er skribentens unike løsning på det fullverdige scenarioet. Når svaret er fastsatt brukes majoriteten av tiden på å tilby argumenter, under argumenter og bevis i favør av det unike svaret. Dette er hva som danner en Pyramide.

Til å starte med gjør pyramiden svaret til det viktigste elementet i teksten. I stedet for å gi en lang historie av den nåværende tilstanden eller utfordringen, legges det vekt på selve løsningen. I det kommende steget i pyramiden får sammenhengen sin oppstandelse. Dette er hvor hvert nivå i pyramiden støtter nivået over. Altså at bevis primært støtter argumenter og argumenter støtter svaret.

“Pyramiden hjelper deg få fokuset vekk fra den unødvendige informasjonen, å holder teksten så konsis som overhode mulig.”

 

I et mangfold av tekster henviser skribenten til hvor mye arbeid som har vært gjort, der en hver mulig fasit av et foretatt emne er utforsket. Pyramide prinsippet gjør det helt klart at det ikke er snakk om et karakter basert system.

Her oppnås ikke et ønsket resultat for å ha tatt med eller fastslått fasiten på et utvalg av relaterte emner. Med andre ord forteller den oss at det som ikke støtter svaret, ikke skal inkluderes i teksten.

Skribent –  Håkon Løvmyr  

Kilder

Lignende innlegg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *