Hva er Business Model Canvas? Og hvordan tilfører det verdi

Hva er egentlig en forretningsmodell, og hva i all verden er Business model canvas? Er dette noe jeg og min bedrift har utbytte av og i så fall hvordan fungerer det?     

En forretningsmodell defineres ofte som hvordan en virksomhet skaper, fanger og leverer verdi til sine samarbeidspartnere så vell som kunder. Alle bedrifter har en egenartet måte å praktisere sin forretningsmodell på. Her vil det ofte forekomme store variasjoner i hva som vektlegges av virksomheten.

Over tid har det oppstått et felles behov for både små å store virksomheter. Problemet har vært å klart kunne definere en helhetlig mal for en forretningsmodell. Alexander Osterwalder har spilt på etterspørselen og opprettet en visuell presentasjon av de aktuelle, samt nye forretningsmodeller. Disse standardiseres regelmessig av stategiske ledere verden over. Malen anses som et forretningsmodell lerret og går under navnet Business model canvas.

 

Formålet med Business model canvas er å gi organisasjonen full innsikt i selve organisasjonen som en helhet. Hvor modellen utnyttes til sitt fulle potensiale når enn utfører en parallell analyse på utfallet av økingen i investeringene for de separate avdelingene.

Modellen tillater brukerne å kommunisere uavhengig av språk ved en felles forståelse av modellen. Dette med den hensikt å medbringe nye måter å utføre tradisjonelle prosesser i kombinasjon med å fremme innovasjon.

Hva jeg mener med dette er at forretningsmodell lerretet eller Business model canvas er designet for å beskrive organisasjonens forretningsmodell. Modellen er likegyldig for både nye så vell som gamle virksomheter, uavhengig av bransje. Modellen praktiseres ved hjelp av 9 basis nivåer.

 • Kunde segmentet
 • Verdiskapning 
 • Kanaler 
 • Kunderelasjon 
 • Inntektsstrøm 
 • Nøkkelressurser
 • Viktige aktiviteter 
 • Nøkkel partnere
 • Kostnadsstruktur

 

 

Hva går nivåene i Business model canvas ut på?

For å gi en best mulig forståelse av hva Business model canvas går ut på vil det ikke være tilstrekkelig å kun navngi de 9 forskjellige nivåene. Derfor forklares det i den kommende teksten hvilken rolle de forskjellige nivåene spiller, og hva de vil tilsi for virksomheten.

Med dette i baktankene ser vi for oss et lerret som er strukturert i forkant av modell utfyllingen (som vist i bilde over). Her er formålet å benytte Business model canvas som et verktøy for å kartlegge, designe, diskutere og innovere varierte samt nye forretningsmodeller.

 

Relasjon og verdi

Kunde segment 

Dette er alle de mennesker og organisasjoner du skaper verdi for. Bestående av enkle brukere og betalende kunder. Her deles kundene inn i segmenter basert på hvilke produkter eller tjenester som utfyller et bestemt behov i segmentet. Dette gjøres for å sikre at produktets FAB eller features, advantages and benefits samspiller med flest mulig av segmentets behov og egenskaper. Denne prosessen underbygger at organsiasjonen kjenner sine kunders fremtidige og nåværende behov.

 

Verdiskapning 

For hvert segment har du noen faktorer som spesifikt tilfører verdi. Dette er altså et utvalg av produkter og tjenester som skaper sluttverdi for kundene. Osterwalder klargjorde at disse faktorene må være unike. De må enkelt kunne differensieres fra konkurrenter for å skape konkurransefortrinn. Her spiller Business model canvas på elementer som kvantitet og eller kvalitet.       

 

Kanaler

Kanalen beskriver de medier du kommunisere med kunder og levere verdi til segmentet. Bedriften har et bredt utvalg av disponible kanaler, men ser lurt i å velge den som er raskest og mest effektivitet. Bedrfiten tar utgangspunkt i medium med lite investerings behov. Som oftest ser vi 2 kanal typer bestående av kanaler eid av bedriften selv, kontra de kanaler i besittelse av bedriftens partnere.

 

Kunderelasjon

Understreker hvilke forhold du har opprettet med dine kunder. En virksomhet må selektere de kunde relasjonene som anses å tilby det utbytte som er ønsket for kunde segmentet. Her med formål å lykkes finansielt og bærekraftig. En av de vanligere formene for kunderelasjon vil være personlig assistanse. Her vil en representant/ansatt av bedriften forholder seg til kunden.

 

 

Nøkkel elementer

Inntektsstrømmen 

Dette er hvor det klargjøres hvordan og gjennom hvilken pris du benytter prismekanismer i din forretningsmodell for å skape verdier. Altså hvilken metode som benyttes for å utløse flest mulig produkt eller tjeneste kjøp i bedriftens kunde segment. Her bestemmes størrelsen på avgiftsplikten til forbruker, når virksomhetens tjenester eller produkter benyttes. 

 

Nøkkelressurser

Viser hvilke eiendeler som er unnværlig i din forretningsmodell. Dette når infrastrukturen for verdidanningen er klar gjort. Eiendelene er grunnleggende for hvordan verdi tilføres kunden. Ressurser kan her klassifiseres som økonomiske, menneskelige, intellektuelle eller fysiske.  

 

Viktige Aktiviteter 

Dette er de enkelte fronter bedriften virkelig trenger å prestere godt på. Disse aktiviteter spiller en viktig rolle i bedriftens verdiskapning. Med andre ord er disse aktivitetene avgjørende prosesser for å fastslå om forretningsmodellen er effektiv. Et eksemplet på dette er en situasjon der en avsetter flaskehals produksjon for å gjøre forretningsmodellen mer effektiv.      

 

Nøkkel partner

Viser hvem som kan hjelp å utnytte din forretningsmodell. Dette da virksomheten ikke eier alle nøkkel ressurser selv, eller utfører alle nøkkel aktiviteter. Denne fasen dannes det partnerskap med et bredt nettverk av samarbeidspartnere og leverandører for å tilføre effektivitet og rasjonell drift. Fasen medbringer også en redusert risiko. Tanken er å supplere hverandre i å skape inntektsstrøm. Et vanlig tiltak i denne fasen av Business model canvas vil være å gå i allianse med konkurrenter.  

  

kostandsstrukur 

Når du forstår din bedrifts infrastruktur, får du også en viss idé om kostnadsstrukturen. Så ved hjelp av Business modell canvass, vil du kunne kartlegge hele virksomhetens forretningsmodell i ett bilde. Her vil kostnadene defineres ved å styre bedriften etter en avgjørende modell. Her kan det legges vekt i å minimalisere investeringene i bedriften, eller fokuser på å tilføre maksimum av mulig verdi for kunden.  

 

Prøv selv Business model canvas !

Nå som du forstår nødvendigheten av Business model canvas kan du ved hjelp av linkene under lage din egen modell og få den gjenomført ved hjelp av investorer hos innovasjon Norge.

skribent – Håkon Løvmyr. 

Kilder 

Lignende innlegg

2 Comments

 1. Det er ikke bare bare å stikke seg ut når “alle” studentene skriver om samme tema. Jeg syns likevel du forklarer hva business canvas model er på en strukturert og fin måte Hvis jeg skal komme med litt konstruktiv kritikk så syns jeg kanskje innlegget var litt langt, også vil jeg anbefale å ta en rask titt på regel for og og å
  Stå på videre!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *